Yale universitetinin arşadırmasına görə kitab oxumaq uzunömürlü olmağın sirridir

Yale universitetinin arşadırmasına görə kitab oxumaq uzunömürlü olmağın sirridir

Şübhəsiz ki, sivilizasiyanın inkişafında ən əsas element informasiyadır. Bu kontekstdə kitabın informasiya mənbəyi kimi əhəmiyyəti göz qabağındadır. Kitab bu günə qədər erkən yaşlarda müxtəlif inkişaf səviyyələrini göstərirdi. Kitabın yaranması və inkişafı müxtəlif mədəni, siyasi, iqtisadi və coğrafi amilləri formalaşdırmışdır. Bu gün kitab həm çap, həm də elektron formatda mövcud olub və əsas məlumat mənbəyi olmaqda davam edir. Kitabın tarixini bilmək gələcək qiymətləndirmələrə işıq salacaq. Bu kontekstdə bu tədqiqatın məqsədi tarixi prosesdə çap kitabının formalaşması və inkişafının icmalını təqdim etməkdir.

İlk çap avadanlığı 1440-cı ildə alman ixtiraçısı İohann Qutenberqin ixtirası kitab tarixində yeni dövr açmışdır.

Ksiloqrafiya üsulu ilə ilk çap kitabları XV əsrin ikinci yarısında Qərbi Avropada meydana gəldi. Kitabın çap texnologiyası zaman keçdikcə təkmilləşərək yeni kəşflər nəticəsində inkişaf etdi.

Universal Poligraf olaraq bizdə öz növbəmizdə ən son alman texnologiyası ilə (Heidelberg speedmaster avadanlıq) bizə əmanət etdiyiniz kitablarınızı yüksək keyfiyyət ilə çap etmək üçün yolunuzu gözləyirik.

Kitablarda dost kimidir az, fəqət yaxşı olmalıdır. S.J.Harris. Özünüzü insanların sirdaşı edin. “Universal Poligraf”

Məqaləni hazırladı: Əlibəyli Şəmun